Пловдив ул.Кракра 1-а;
тел. 032/ 26 06 99 
За спешни случаи:
моб. 0899 818 379

Какво е канистерапия

Канистерапия или терапия с куче е част от т.нар. анималотерапия. В нея влиза лечение с различни видове животни- коне, делфини, котки, кучета и дори пчели. Анималотерапията е с доказан положителен ефект при редица здравословни проблеми както при децата така и при възрастните. canistherapy1Нашите занимания на този етап са насочени главно към децата. Канистерапията е метод посредством, който се увеличава ефикасността от рехабилитация на лица с различни здравословни проблеми. За постигане на тази цел, като мотиватор се използва добре подбрано и обучено куче. Посредством канистерапията, водена от висококвалифицирани терапевти се цели стимулиране на умственото и физическо развитие на рехабилитираните деца, подобряване и усъвършенстване на фината моторика, корекция при проблеми с говорене, общуване, поведение при децата.

Канистерапията се подразделя на няколко подвида в зависимост от провежданите занимания:

Занимания с помощта на животно /Animal assisted activities/ -
това са занимания с деца, в които взима участие и животно, в случая с канистерапията се използва куче.Основната задача на тези занимания е да се създаде положителна връзка между децата и кучето. Под ръководството на канистерапевта се организират съвместни игри за децата и кучето. При тях децата могат да ходят с кучето, да му пдават команди,да му дават лакомства. Така този вид занимания предоставят позитивни емоционални стимули на участниците, удовлетворение от общуването с кучето. Те спомагат за преодоляване на страха от общуване с другите деца или със самото куче, стимулират сетивата и възприятията.

Терапия асистирана от животно /Animal assisted therapy/ - от гледна точка на канистерапията това е набор от упражнения, целящи да подпомогнат рехабилитацията. Тези упражнения се разработват след консултация с рехабилитатор или лекар. Този вид терапия се документира и е основана преди всичко на индивидуалния подход към всяко дете, съобразена е с неговите особености и потребности. В специална информационна карта се отбелязват резултатите от всяко занимание. Това позволява периодично да се прави оценка на постигнатите резултати, както и навременна корекция в използваните методи.
Този вид терапия е динамична, тоест при напредък на рехабилитираното дете задачите, които то изпълнява посредством кучето могат да бъдат усложнени. 

Третия подвид канистерапия е малко по-специфична нейна форма -
Знания асистирани от животно /Animal assisted education/ - При този вид занимания имаме клас от деца, в който участва и куче, посредством което целим подобряване на интелектуалните и познавателни умения на децата. Тази форма е от особена помощ при деца с по- слабо възприемане или неприязън, породени от различни причини, към престоя и заниманията в училище. Тук кучето влиза в ролята на „учебно помагало” и се ползва като мотиватор на ученето, увеличава възможностите за усвояване на знания и прави по-благоприятни условията на учене. Децата с много по-голямо удоволствие запомнят различни неща, защото главната причина за тези неща е техният приятел кучето.